here i am using image tag

yaha mene ek photo lagai hai jiska name sample.jpeg uski width=400 height=400 hai